Giải trí,  Giới thiệu sách,  Lê Tuấn,  Tác giả và Tác Phẩm,  Video

Tác Giả Và Tác Phẩm

Tác Giả Và Tác Phẩm là một chủ đề do Ban Truyền Thông Văn Thơ Lạc Việt, thực hiện thành những Video clips Hội Thoại cùng Tác Giả Và Tác Phẩm, dành riêng cho những thành viên VTLV, những Văn Thi Hữu đã có những tác phẩm đã xuất bản, cần giới thiệu. Xin liên lạc với Ban Truyền Thông VTLV, để lên lịch trình phỏng vấn, hội thoại trực tiếp với chính tác giả, tại phòng thâu hình (VTLV Studio) tại tư gia nhà thơ Chinh Nguyên. Mở đầu loạt Video này chúng tôi giới thiệu đến nhà thơ Le Tuấn (Trưởng Ban Media của VTLV) cũng là người Editor của chương trình hội thoại. Xin mời xem video clips đính kèm. Trân Trọng. Ban Truyền Thông VTLV.