Lê Tuấn,  Phương Hoa,  Tác giả và Tác Phẩm,  Thông tin,  Tin Văn Thơ Lạc Việt,  Video

Tác Giả Tác Phẩm Với Nhà Văn Phương Hoa

Ban Truyền Thông VTLV xin giới thiệu Video Clip Tác Giả Và Tác Phẩm Với Nhà Văn Phương Hoa – Phần 1. Đây là một loạt video clips do ban Truyền Thông VTLV thực hiện nhầm giới thiệu những tác giả thành viên VTLV, những quý vị muốn được giới thiệu tác phẩm của minh trên diễn đàn VTLV và trên đai truyền hình VNA-TV cũng như trên Youtube và Facebook. Editor Lê Tuấn thực hiện.

 

.