Hồn Nam : MA XUÂN ĐẠO NHÀ THƠ LÀM THƠ CHỮ HÁN DICH RA QUỐC NGỮ VỚI TẬP THƠ BÂT HỦ TẦN TRUNG ĐẠO

MA XUÂN ĐẠO NHÀ THƠ LÀM THƠ CHỮ HÁN DICH RA QUỐC NGỮ VỚI TẬP THƠ BÂT HỦ  TẦN TRUNG ĐẠO   Ma Xuân Đạo xuất thân là nhà giáo, sinh ra tại huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình năm 1931, lớn lên tại khu năm có vốn chữ Nho khá học lưc dự bị…

Details