Tố Nguyên : Chùm Thơ Mùa Thu

Chùm Thơ Mùa Thu   Thu  Tâm   Thu  rậy  men  sao chếnh choáng  say Chiều hôm   thoi  thóp  lụn  theo  ngày Chòm ba   sao  tỏ  trăng  lồng  khuyết(1) Bốn hướng sương mờ đất chuyển xoay Nỗi  nhớ  thẳm   sâu   hồn   chất  ngất Niềm  riêng  vơi  cạn  bóng hoen   gầy Buồn  rơi   đêm   vỡ   loang …

Details