Hồn Nam : MA XUÂN ĐẠO NHÀ THƠ LÀM THƠ CHỮ HÁN DICH RA QUỐC NGỮ VỚI TẬP THƠ BÂT HỦ TẦN TRUNG ĐẠO

MA XUÂN ĐẠO NHÀ THƠ LÀM THƠ CHỮ HÁN DICH RA QUỐC NGỮ VỚI TẬP THƠ BÂT HỦ  TẦN TRUNG ĐẠO   Ma Xuân Đạo xuất thân là nhà giáo, sinh ra tại huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình năm 1931, lớn lên tại khu năm có vốn chữ Nho khá học lưc dự bị…

Details

Truyện Dài Bến Mê

                                                                     4       Vừa ra khỏi lớp luyện thi, Chuyên trông thấy hai nữ sinh Ngọc Như và Cẩm Hồng đang chờ đợi ở cửa. Chàng liền vui vẻ hỏi :                 "Hai chị cũng học tư ở đây ?"                 Ngọc Như đáp ngay :                 "Thưa thầy, không. Chúng em đến tìm…

Details