Chưởng Môn Hà Thượng Nhân : ĐỌC THƠ HOÀNG SONG LIÊM

Những Tuyệt Phẩm của nhà thơ Hoàng Song Liêm http://www.giadinhkinhchi.org/Music/TacPhamHoangSongLiem/ ĐỌC THƠ HOÀNG SONG LIÊM Hoàng Song Liêm là một trong những con người di tản tương đối thành công. . Sang đến Hoa Kỳ, anh làm ăn khá giả, con cái tương đối thành công nhưng lời thơ anh vẫn u uất buồn nhu…

Details