Sắp uýnh lớn Trung cộng ban hành luật tổng động viên.


Old Ngày 28-02-2010, giờ 13:02

Trung cộng ban hành luật tổng động viên.

Hôm qua 26/2, Quốc hội Trung cộng đã ra luật Tổng động viên sau 3 lần nghiên cứu về thời gian và cách thức thi hành trong trường hợp xảy ra chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp.

Chủ tịch Trung cộng Hồ Cẩm Đào đã ký sắc lệnh công bố để Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2010.

Luật bao gồm 72 điều, cho phép thành lập các đơn vị tác chiến và hệ thống chỉ huy nhằm điều động quân đội, nhân sự, viện nghiên cứu chiến lược, công tác cứu trợ các hậu quả liên quan tới chiến tranh.

Theo luật Quốc hội sẽ được quyền tuyên bố huy động cấp quân khu hoặc toàn quốc là phù hợp với hiến pháp "nếu chủ quyền đất nước, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia bị đe dọa".

Luật này cũng quy định công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 60. Nữ trong độ tuổi từ 18 đến 55 (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt) phải tuân theo luật Tổng động viên, bao gồm phục vụ trong quân đội trong thời gian chiến tranh, tham gia vào công tác tái thiết, khôi phục thảm họa sau chiến tranh, và giúp duy trì trật tự xã hội. (Tin nguồn: Xinhuanet)


Không quân Trung cộng thực tập tiếp nhiên liệu trên không.


Lực lượng chiến xa Trung cộng đang tập trận.


Chiến hạm Trung cộng tuần tiểu trên biển Đông.


Lực lượng tàu ngầm nguyên tử Trung cộng.


Trung cộng tập trận bắn hỏa tiển từ các tàu ngầm.

About the author
Leave Comment