Tin địa phương

San Jose – Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ghi ơn các chiến sĩ đồng minh

Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ghi ơn các chiến sĩ đồng minh

Lần đầu tiên cộng đồng Việt tổ chức lễ Chiến Sĩ Trận Vong ghi ơn các chiến sĩ đồng minh gồm 6 nước: Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Phi, Nam Hàn, Thái Lan, trong một nghi lễ trang trọng và cảm động, tổ chức trong vườn Việt, quận 7, phối hợp giữa Tập thể Chiến sĩ, Nhóm Huynh Đệ Chi Binh VNCH, và VP nghị viên Nguyễn Tâm.

 

Xem hình

 

 

 

Leave a Reply