Sách “công nghệ giáo dục” mới ăn cắp văn sách cũ

 

Trong sách “công nghệ giáo dục”, gs Trần Ngọc Đại ăn cắp văn từ sách của VNCH, rồi sửa lại lời và ý của tác giả theo hướng vô văn hóa.

 

Theo FB

About the author
Leave Comment