Giới thiệu sách,  Sinh hoạt VTLV

Ra mắt tập thơ “Theo Cánh Gió Bay”

Ra mắt tập thơ “Theo Cánh Gió Bay”

Xem hình ảnh


Ngày 30 tháng 6, VTLV đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ này rất thành công tại CLB Mây Bốn Phương. Tác giả tập thơ (đã mất) có 2 người con hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tự do cho VNCH. Thân nhân của tác giả Anh Tuyến và 2 chiến sĩ hy sinh đã từ xa đến để kể chuyện. Người con gái mất cha năm 1972, lúc ấy mới 2 tháng tuổi đã xuất hiện trong buổi lễ. Cô nghẹn ngào làm cả hội trường rơi nước mắt. Buổi lễ có sự hiện diện đông đảo của nhiều cựu quân nhân VNCH, nhất là binh chủng Nhảy Dù.

Tiền bán tập thơ ($10 mỗi cuốn) sẽ được VTLV hoàn toàn dành trong việc giúp cho thương phế binh VNCH tại VN

VTLV cảm tạ nhà văn NC Thái đã hỗ trợ cho việc in tập thơ và vận động cho buổi ra mắt tập thơ ý nghĩa này.

Tony Nguyen

Leave a Reply