Tin thế giới

Những hình ảnh cuối cùng của nhà báo Bùi Tín

Những hình ảnh cuối cùng của nhà báo Bùi Tín

 

Nhà báo Bùi Tín qua đời

 

 

Chỉ cách đây vài tuần nhà báo Bùi Tín còn tham dự  “Tĩnh Hội Họp Mặt Dân Chủ” được tổ chức từ ngày 28.06.2018 đến ngày 01.07.2018 tại lâu đài Beilstein, vùng Stuttgart.

 

Trong buổi tối văn nghệ 30.06.2018 tại Tĩnh Hội nhà báo Bùi Tín đã ngâm đọc bài thơ “Nhà Tôi “của nhà thơ Yên Thao (được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc dưới tên “Chuyện Giàn Thiên Lý”).

VIdeo trong link dưới đây do nữ ký giả Tường An vừa đưa lên mạng ngày 10.08.2018

https://www.youtube.com/watch?v=_8wknmtgtxg&feature=youtu.be

Leave a Reply