Những Hình Ảnh Chưa Được Biết Đến
Trong Cuộc Chiến VC-TC 1979 & 1984-1989
Trích Nguồn Quốc Phòng TC, www.China-Defense. com

Có thể nói TC đã thành công trong việc dạy cho cộng sản VN một bài học, nhưng thất bại về mặt quân sự ! TC mất 30 ngàn quân và phía cộng sản Việt Nam mất 26 ngàn quân không tính số thương dân bị thương vong. Dĩ nhiên cả hai con số thương vong vẫn còn nằm trong vòng tranh cải. Theo tài liệu của Quốc Phòng TC thì những sĩ quan tham dự trận đánh biên giới năm 1979 bị kỷ luật bằng cách không cho thăng chức và cho giải ngũ gần hết. Tuy nhiên các các sĩ quan cao cấp tham dự cuộc chiến tranh biên giới lần thứ 2 năm 1984 thì được tăng thưởng và có vị nay đã được đề bạt vào bộ chính trị.

 
Bộ đội VC đầu hàng ngay từ những giờ phút đầu của cuộc chiến 1979Người anh em TC " Môi hở răng lạnh " đang tiến vào Lạng Sơn (1979)
 Bộ đội Lạng Sơn của VC bỏ chạy, bỏ cả doanh trại mà chạy, chạy trước cả người dân.
Photo cho thấy chiến sĩ TC đang "đứng gác hộ" Doanh Trại QĐNDVN bỏ ngõ.
 
 Bộ đội VC hàng địch. Bị bịt mắt đưa đi lấy cung.Bộ đội VC bị TC đưa vào nhà lao chờ ngày xử lý.
 Bộ đội VC, hàng địch, đang ngồi thú nhận " tội lỗi " trước các quan võ TC.
 Mỗi đồng chí TC được phát một sổ tay, học vội vàng vài câu tiếng Việt dùng trong cuộc chiến.
 

Xác bộ đội VC tại chiến trường.

 

Các đồng chí TC đang đi đếm xác các đồng chí Việt Nam.

 

Các quan võ TC đang thảo sớ trình báo chiến thắng lên Triều đình Bắc Kinh.

 

Toán quân Trinh Sát của TC trên phần đất Lạng Sơn.

 

Bộ đội TC đang tải thương trên cứ điểm 211 (A6B).

 

Tìm thấy trong một hầm chiến đấu … xác bộ đội VC bị bắn chết cháy.

 

Lính TC đang cắm cờ tại đỉnh núi 1509 (núi Lão Sơn) trong trận chiến ngày 28/04/1984.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, người lính này đã bị bộ đội VC bắn đổ nhào (xem photo).

 

Xác bộ đội VC bỏ lại trên đỉnh núi 1509 (núi Lão Sơn),
bởi "Bài học dạy cho Việt Nam lần thứ hai", trong cuộc chiến VC-TC 1984-1989.

 

Thông cáo đặc biệt của TC cho phép phía Việt Nam ta được phép
đi lượm xác bộ đội VC trên chiến trường … thuộc về Việt Nam … mà nay là của TC.

Sau khi TC " DẠY " cho Việt Nam 2 bài học :
Bài học thứ nhất, cuộc chiến VC-TC 1979. Bài học thứ 2, cuộc chiến VC-TC 1984-1989.
Phía Việt Nam đã phải ký nhượng 600 km² phần đất Tổ Quốc phía Bắc Việt Nam,
trong đó có phần núi Bạc, núi Lão Sơn.

 

Thông cáo đặc biệt, viết bằng nguyên bản tiếng TC.

 

2 chiếc tăng T 54 của VC bị bắn cháy, trên đường tháo chạy.

 

Người lính TC chụp hình lưu niệm trên phần đất Việt Nam … nay thuộc về TC.

 

Hiệp định ngưng chiến 1990, phía VN nhượng 600 km² cho TC …
Các cựu chiến binh TC tham dự trận đánh Núi Lão Sơn (đỉnh núi 1509)
chụp hình lưu niệm trên đỉnh Núi Lão Sơn … nay thuộc về TC,
theo hiệp định ngưng chiến 1990 được ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

About the author
Leave Comment