Bình luận

Nhân quyền từ đáy lòng hay món hàng trao đổi?

Nhân quyn t đáy lòng hay món hàng trao đi?

     

Phiên tòa x Blogger M Nm.

Thế gii dân ch đang rt quan tâm và quan ngi v tình hình đàn áp nhng người bt đng chính kiến, nhng chiến sĩ dn thân đòi dân ch và nhân quyn Vit Nam. Hi đng Nhân quyn Liên Hp Quc, chuyên viên v Nhân quyn ca chính quyn Hoa Kỳ, CHLB Đc, Anh, Hà Lan, Thy Đin, Na Uy… đu lên tiếng phàn nàn v s sa sút t hi trong tôn trng nhân quyn và t do tôn giáo Vit Nam, khi đang có chng 150 tù nhân chính tr đang b giam cm tù đày vì đòi tư do chính tr và tôn giáo.

My năm nay nhân Tết dương lch và Tết Nguyên Đán, Nhà nước ch gim án, ân xá cho mt s tù kinh tế, hình s, mt s đng viên tham ô, c tình b quên các chiến sĩ dân ch, nhng con người có nhân cách cao quý, dũng cm, yêu nước thương dân, kiên cường chng bành trướng, li b chính quyn « hèn vi gic ác vi dân » đàn áp rt nng n.

Chính quyn c làm như ta đây cũng tôn trng nhân quyn, cũng c ra phái đòan tham gia Hi đng Nhân quyn LHQ, còn ng c vào Ban thường trc, đc báo cáo chuyên đ, tham gia các cuc Kim tra đnh kỳ ph quát – Universal Periodic Review (kỳ sp đến s khi đu t tháng 7/2018), ghi nhn các nhn xét phê bình kiến ngh ca các nước, nhưng có ai tin rng h làm mt cách trung thc, t đáy lòng, coi tôn trng dân ch, dân quyn, nhân quyn là nhng giá tr cơ bn nht ca thi đi? H gi di, đóng kch la thiên h.

T hơn na, h coi các tù nhân chính tr, nhng người con quý hiếm nht ca đt nước như là món hàng đ trao đi, mua bán, mc c vi thế gii, mt kiu bt cóc hàng lot đ làm con tin tàn ác vô nhân đo.

Và nay nguy cơ đang đến, đó là, yêu cu đưa Vit Nam vào danh sách CPC – Country of Particular Concern – Nước cn Quan tâm Đc bit – vi nhiu trng pht nng n đ cnh báo, thúc ép đi vào con đường quang minh chính trc.

Vit Nam đã b mt ln trng pht như thế cách đây hơn 10 năm, khn kh khn nn buc phi nhượng b, ni tay đ thoát nn. Nay các quan tham đã vơ vét ca dân không cha mt cái gì, nên nước đến chân vn ù lỳ, trơ tráo. H b mc ông Trn Huỳnh Duy Thc m đau vi bn án 15 năm, b mc cô Nguyn Ngc Như Quỳnh 10 năm tù khi m già m, 2 con di, ông Trn Anh Kim cu đng viên cao cp đang thp t nht sinh, và bao nhiêu trường hp đày i khác.

Tình hình khn cp chí nguy, chí nguy lm ri! Nhân dân không th nghiến răng chu mi thit thòi do lm li dai dng ca đng cm quyn?

B Chính tr và Quc hi đang hp cn bàn k và ra quyết đnh chuyên đề v tôn trng Nhân quyn, th tt c các tù nhân chính tr và tôn giáo, mt vic làm cp bách theo đúng lòng dân, hp vi đòi hi quc tế, t đó hc tp sng hòa nhp tht s lương thin không lươn lo vi thế giói hin đi, thoát khi s chê trách, s ch trích mnh m nghiêm khc ca thế gii văn minh.

Bùi Tín

Leave a Reply