Tin tức

Nhà văn Tạ Quang Khôi đã đi vào miên viễn

Tin buồn (Muộn)

Cựu Giáo sư, HIệu Trưởng, Nhà văn cô vấn của Văn Thơ Lạc Việt Tạ Quang Khôi đã đi vào miên viễn tại Virginia (Wasgington DC) ngày 13 tháng 6 năm 2018.

Được tin trễ,
Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt, các cố vấn và thành viên khắp nơi thành thật chia buồn cùng tang quyến, và đặc bìệt với cháu Tạ Quang Tuấn, người nối sự nghiệp văn chương của nhà văn Ta Quang Khôi.

Image may contain: 1 person, smiling, flower, eyeglasses, plant and text

Leave a Reply