Thơ

Mẹ ta trả nhớ về không – Thơ Đỗ Trung Quân

Mẹ ta trả nhớ về không – Thơ Đỗ Trung Quân

 

Ngày xưa chào mẹ ta đi

Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười

Mười năm rồi lại thêm mười

Ta về ta khóc, mẹ cười lạ không

Ông ai thế? Tôi chào ông !

Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi

Ông có gặp thằng con tôi

Hao hao tôi nhớ nó người như ông

Mẹ ta trả nhớ về không

Trả trăm năm lại bụi hồng rồi đi

 

Đỗ Trung Quân

 

Leave a Reply