Thơ

Ma Áo Trắng- thơ Halloween

MA ÁO TRẮNG

Có ma áo trắng ở phương xa
Vẫn hiện hồn về ám ảnh ta
Tình xưa không trọn nên vương vấn
Từng đêm vất vưởng những giấc mơ

Này ma áo trắng gặp mà chi
Chiêm bao thức dậy sẽ chia ly.
Có đến được đâu sân trường cũ!
Có nối được đâu mộng ban đầu.

Nhưng vẫn là bạn, ma hãy ngồi đây.
Nhớ xưa ta cùng bước dưới hàng cây
Trường xưa lối củ tay tìm tay.
Xin là kỷ niệm… gởi gió bay!

Thôi đừng tiếc, duyên phần ta đã xong
Níu kéo gì tất cả cũng là không.
Đừng hờn nữa chẳng qua là định mệnh.
Thở than chi phần số vẫn lênh đênh.

Ma áo trắng ơi, sắp qua đêm.
Chuyện xưa nhắc đến chỉ buồn thêm.
Thôi thăng đi nhé trời sắp sáng.
Ta cần thức dậy phải đi làm.

Này ma áo trắng giả biệt em

Thai NC

Leave a Reply