Video

Mạn đàm truyện Kiều phân đoạn 7 (Kiều gặp Thúc Sinh)

Văn Thơ lạc Việt xin giới thiệu mạn đàm truyện Kiều
tiếp theo phân đoạn 7.
Kiều gặp Thúc Sinh. xin mời quý vị xem và phổ biến rộng rãi
cho mọi người cùng xem. 

Lê Tuấn
Ban biên tập VTLV