Thơ

Lời Mẹ Tổ Quốc VN- Thơ Trần Mạnh Hảo

LỜI MẸ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thơ Trần Mạnh Hảo

 

Mẹ khóc van các con đừng bán từng phần thân thể mẹ
Nhượng địa ngoại bang chín mươi chín năm trời
Máu thịt mẹ đây sao các con nỡ xẻ
Để chia phần như chia thịt chia xôi…

Mẹ bị xẻ từng phần bán cho Trung Quốc
Bốn nghìn năm xương máu mẹ ròng ròng
Mẹ đau cắt lòng, sông núi khóc
Bán từng phần đất mẹ thế là xong…

Sao nỡ bán mẹ mình lấy tiền xây biệt phủ ?
Lấy tỉ đô la gửi Thụy Sĩ ngân hàng
Mỗi cọng cỏ nhành cây đất này đều máu mủ
Nỡ lòng nào bán mẹ để giàu sang…

Miệng các con thề bồi yêu Tổ Quốc
Ôi những Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn…
Thiếu tiền quá đành cho thuê đất nước
Sợ con cháu sau này không còn đất mà chôn

Đừng mượn mẹ Việt Nam để yêu ngoại tệ
Sao lại đi cầm cố cả cha ông ?
Mẹ Việt Nam đã khóc bầm máu bể
Đừng bắt mẹ chít khăn tang đưa đám Tiên Rồng…

Sài Gòn 30-5-2018

 

Nguy cơ an ninh khi lập đặc khu cho thuê 99 năm

Cho thuê đất đặc khu 99 năm: Sai chuẩn!

Leave a Reply