Tin địa phương

Lễ giỗ cụ TRẦN VĂN HƯƠNG

Lễ giỗ cụ TRẦN VĂN HƯƠNG, 8 tháng 2 – 2020 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ San Jose, California

Cụ Trần Văn Hương (1903-1982) là một chính khách liêm khiết được cả nước kính trọng trong suốt thời gian tham chính từ năm 1954 đến 1975. Ông đã từng giữ các chức vị lãnh đạo như: Đô Trưởng thủ đô Sài gòn, Thủ Tướng chính phủ, Phó Tổng Thống, và cuối cùng là Tổng Thống VNCH trong 7 ngày từ 21- 28 tháng 4- 1975 thì bàn giao chức Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh.

Được biết sau ngày 30/4/1975 cả hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh đều còn ở lại VN và bị đối xử như tất cả Quân Cán Chính miền nam khác thời bấy giờ, tức là bị tước quyền công dân. Tuy vậy, không có tù tội hay học tập cải tạo nào cho hai ông. Vài năm sau Hà Nội trả lại quyền công dân cho hai người. Ông Dương Văn Minh thì nhận, và chính quyền VN đã cho quay phim tuyên truyền quảng bá khắp nơi rằng ngay cả Dương Văn Minh cũng được đối xử nhân đạo và trao quyền công dân. Nhưng khi chính quyền tính làm điều này với ông Trần Văn Hương thì ông thẳng thắng từ chối:

“Tôi xin phép từ chối. Tôi không nhận cái quyền công dân nầy. Dầu gì tôi cũng đã là người lãnh đạo miền Nam, trong khi binh sĩ, nhân viên các cấp, chỉ vì thừa lịnh của chúng tôi, mà giờ đây vẫn còn bị giam cầm trong các trại cải tạo, chưa được trả quyền công dân. Chẳng lý gì, tôi là người trách nhiệm, lại được trả quyền công dân trước…”

Image result for "Tran Van Huong" VNCH

Cụ Trần Văn Hương không hề nhận “quyền công dân” của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cho đến khi từ trần vào năm 1982 thì cụ vẫn còn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa.

Tiết tháo của nhân sĩ Trần Văn Hương xứng đáng là tấm gương soi chung cho hậu thế.


(Hình: shared từ FB Duy Cường của nhóm Viet Entertainment Group sáng nay 8 tháng 2 -2020)

Leave a Reply