Lão Mã Sơn,  Thơ

Làm Người Khổ Lắm – Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn.

LÀM NGƯỜI KHỔ LẮM!

*

Làm người khổ lắm bạn mình ơi.

Nhớ mới năm nào nằm trong nôi

Chẳng được bao lâu thôi sữa Mẹ

Vài chục năm sau bước vào đời

*

Thanh niên, thiếu nữ thành gia thất

Kiếm cơm, lao động toát mồ hôi

Đến tuổi cổ lai hy thất thập

Da nhăn, mái tóc nhuộm màu vôi

*

Chân đau, gối mỏi đi chống gậy

Giai đoạn thứ hai đã đến rồi (1)

Xin chớ tưởng làm người là phước

Làm người khổ lắm, bạn mình ơi !

*

Kiếp sau nguyện chẳng làm người

Làm cây cổ thụ nhìn đời biển dâu.

*

Hoa Đô, 2022 – Trần Công/Lão Mã Sơn

(1) Sanh, Lão, Bịnh Tử.