Thơ,  Trần Công/Lão Mã Sơn

KHÓC CHO ĐỜI VÀ KHÓC CHO TÔI – THƠ TRẦN CÔNG/LÃO MÃ SƠN.

KHÓC CHO ĐỜI VÀ KHÓC CHO TÔI

Mở máy xem tin tức mỗi ngày

Thời sự hoàn cầu buồn lắm thay!

Chiến tranh khói lửa, Nga gây rối

Ukraine chống đối nửa Năm trời

Hàng vạn gia đình Ukraine vô tội

Phải gánh chịu bao nhiêu thảm cảnh

Bỏ quê nhà chạy trốn chiến tranh

Nhìn cảnh nầy, gẫm lại thân tôi

Vì chiến tranh lưu vong đất khách

Bỏ quê hương, chợ đời trôi nổi

Nơi xứ người, nhớ thương cố quốc

Chạnh nghe lòng buồn, tôi muốn khóc

Khóc cho Đời và khóc cho tôi.

                           Hoa Đô, 2022

               Trần Công/Lão Mã Sơn