Tin VN

Video – Phản Đối Việc Cho Trung Quốc Thuê Đặc Khu Kinh Tế 99 Năm

Người Dân Xuống Đừờng Biểu Tình  Phản Đối Việc Cho Trung Quốc Thuê Đặc Khu Kinh Tế 99 Năm

https://www.facebook.com/beerparty.vn/videos/943381482507616/

 

Leave a Reply