Minh Thúy

Hình Ảnh Buổi RMS “Dòng Chảy”

 

Dòng Chảy

Thân tặng Nhà văn Tôn Nữ Áo Tím

Sông Hương nước chảy sóng xuôi dòng                  
Áo tím phai màu vẫn đợi mong
Tôn nữ triều xưa chìm mộng tưởng
Thần gầy gió bạt trải long đong

Bởi duyên hồ điệp ẩn chìm sâu
Mà nẻo gió sương phủ bạc đầu
Hạnh phúc nhạt nhoà theo giọt lệ
Gối trăng nhặt những mảnh tình sầu

Soi gương ẩn hiện bóng Hoàng Thành
Áo trắng vương chiều giọt nắng hanh
Đồng Khánh ngày xưa thời ước hẹn
“Con Đường Phượng Vỹ” lá cây xanh

Trao thầm thông điệp viết miên man
“ Dòng Chảy” đàn ru khúc nhạc vàng
Văn hóa xứ người lưu tiếng Việt
Biển chương tác phẩm đã trình làng .
            Minh Thúy Thành Nội
              Tháng 10/14/2023