Giới thiệu sách,  Sinh hoạt VTLV

Hình ảnh buổi ra mắt sách “Thorn in the Heart” của Chinh Nguyên

Vào hồi 2pm chiều Chủ nhật 26/5/2019 tại Hội trường Trường Trung học Yerba Buena trên đường Lucrettia thành phố San Jose, bắc California, Văn Thơ Lạc Việt đã tổ chức buổi ra mắt sách cho Tác giả Chinh Nguyên, kết hợp trình diễn nhạc thính phòng, thơ phổ nhạc của Chinh Nguyên và Lê Tuấn với GSAN Phạm Đức Huyến, nhạc sĩ Linh Phương và Thiên Phương.(Riêng Nhạc sĩ Phan Ni Tấn ở xa không tham dự được).


Buổi ra mắt sách với khá đông quan khách, văn nghệ sĩ tham dự.

Xem tất cả hình ảnh

Xem Video

Leave a Reply