ĐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT
KHÔNG THỂ TỪ CHỨC
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 08..09.2009
UNICODE:
http://VietTUDAN.net
 

Giáo dân Công giáo họp lại, hiệp thông cầu nguyện cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH tại đất Tòa Khâm sứ Hà Nội, tại xứ Thái Hà và mới đây nhân vụ Tam Tòa. Có thể rồi đây, Giáo dân Sài gòn sẽ tụ tập lại cầu nguyện cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH tại vùng Thủ Thiêm. Từ Bắc (Tòa Khâm sứ và Thái Hà), Trung (Giáo phận Vinh cho Tam Tòa, Nam (Tổng Giáo phận Sài gòn và cả các Giáo phận Miền Nam cho Thủ Thiêm), tiếng Kinh cầu nguyện của Giáo dân Công giáo cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH sẽ lại cùng nổi lên một trật.
 
Cái vẻ đẹp, chân thật và bền bỉ của lời cầu nguyện Giáo dân này không đến từ những chỉ dậy đấu tranh của Hàng Giám Mục Việt Nam họp lại mà ra lệnh, cũng không đến từ chỉ thị của Vatican xa với cuộc sống đau khổ của Giáo dân trải qua bao chục năm trường. Việc họp lại Giáo dân, việc Hiệp thông giữa các Xứ đạo đến từ ĐỨC TIN Công giáo vào Thiên Chúa, vào LỜI GIẢNG PHÚC ÂM do chính Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể để truyền dậy và Giáo dân đã vững tin vào Ngài và những lời Ngài GIẢNG DẬY. Từ ĐỨC TIN vững mạnh ấy, người Giáo dân không sợ hãi trước đàn áp của ma qủy, mà sẵn sàng chịu đổ máu để bảo vệ ĐỨC TIN. Cũng vì ĐỨC TIN vào Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, mà GIÁO HUẤN PHÚC ÂM đã sống trong LƯƠNG TÂM  từng Giáo dân để họ tự động làm theo CÔNG LÝ.
 
Toà Khâm sứ, Xứ Thái Hà, Nhà Thờ Tam Tòa, rồi vùng Thủ Thiêm chỉ là tỉ dụ cụ thể việc vi phạm CÔNG LÝ từ những kẻ Tham nhũng nắm quyền lực độc tài xử dụng bạo lực để cả vú lấp miệng em. Nếu Giáo quyền, Hàng Giám mục và Vatican tính tóan cùng với Thế quyền Tham nhũng  mà dẹp những cuộc họp lại cầu nguyện bầy tỏ ĐỨC TIN và bắt Giáo dân làm sai đi LỜI DẬY PHÚC ÂM của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, thì chính Giáo quyền trở thành một GIUDA phản bội vì 30 đồng bạc bán Chúa. Giáo dân, với ĐỨC TIN vững chắc và với LƯƠNG TÂM mỗi cá nhân do GIÁO HUẤN PHÚC ÂM thấm nhuần, dù không nói ra lúc này, nhưng sẽ phân biệt hành động Thiện, Ác của Giáo quyền.
 
 
CSVN đã hiểu sai về ĐỨC TIN
và LƯƠNG TÂM Giáo dân  
 
Lịch sử đã chứng minh sự hiểu sai lầm về Đức Tin và Lương Tâm người Công Giáo. Thực vậy,  ngay từ đầu cuộc cướp chính quyền của Lê-Nin 1917, Cộng sản đã thù ghét và tìm mọi cách tận diệt ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM người Công Giáo tại Nga, Trung Âu, Trung quốc và Việt Nam. Họ tính tóan theo Thế quyền và nghĩ rằng hễ diệt các Linh mục, Tu sĩ, phá Nhà Thờ, Tu viện, là diệt được ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công Giáo. Họ là những người không có ĐỨC TIN và Lương Tâm họ chỉ đầy hận thù vì tranh dành quyền lợi thế tục do Lý thuyết Mác-Lê nhồi vào, thì làm sao họ có thể hiểu ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM do chính Thiên Chúa chỉ dậy. Khi Cộng sản đổ, thì ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công Giáo vẫn đứng đó.
 
Tại Việt Nam, nhất là Miền Bắc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã làm mọi cách phá Nhà Thờ, Tu viện, bắt tù tội và giết các Linh mục, Tu sĩ, nhưng ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của Giáo dân vẫn còn đó. Những cuộc họp lại cầu nguyện tại Tò Khâm sứ, Thái Hà và Tam Tòa chứng minh hùng hồn rằng dù CSVN có phá các Cơ sở Tôn Giáo, bắt bớ các Chủ chăn chân chính, thì ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của Giáo dân vẫn sống còn.
 
Từ 1975, CSVN đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ hàng Lãnh đạo Công Giáo với mục đích không để Giáo dân họp lại biểu lộ ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của mình. Họ sử dụng những tên ngợm Giáo gian quốc doanh, kể cả một số Giám mục, dùng Thế quyền để cho nhập vào trong Tổ chức Giáo Hội, nhằm phá họai sự đòan kết hàng ngũ Chủ chăn và phân tán Giáo dân. Nhưng CSVN đã sai lầm bởi vì ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM mỗi Giáo dân phân biệt ai là Giuda phản Chúa vì 30 đồng bạc.
 
Ngày nay, sau sự việc Tòa Khâm sứ, Thái Hà và Tam Tòa, CSVN vẫn hành động theo sức hiểu sai lầm về ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công giáo của Giáo dân. Họ cứ tưởng rằng lấy quyền lãnh đạo của Bộ Chính trị, kèm theo bạo tàn của Công an, để sai khiến Dân chúng. Vì tưởng như vậy, nên họ nghĩ rằng nắm được Giáo quyền, là nắm được tòan thể Giáo dân. Chính vì vậy họ đã dùng đám ngợm Giáo gian quốc doanh tiếp tục nhằm lũng đọan Giáo quyền. Họ không biết rằng ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Giáo dân phân biệt CÔNG LÝ đến từ Chúa Giêsu, Thiên Chú Ngôi Hai nhập thể, có sức mạnh trên mọi Tổ chức Giáo quyền trần thế.
 
Khi Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT tuyên bố những lời cứng rắn đối với những bất công, có thể là do chính Ngài hoặc có thể là do sự nhìn thấy ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM chân chính của Gi
áo dân Hà Nội mà Ngài lấy làm gương noi theo..
 
Khi Đức GM CAO ĐÌNH THUYÊN còn ở nước ngòai, thì Giáo dân Vinh đã tự động chứng tỏ ĐỨC TIN và làm theo LƯƠNG TÂM của mình. Khi Ngài trở về Giáo phận, lời tuyên bố: “Không phải chỉ có một Cao Đình Thuyên, mà có 500’000 Cao Đình Thuyên”. Câu nói đó hàm ngụ hai điều: (i) thứ nhất, đây là sự tự động đứng lên đòi CÔNG LÝ do ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của mỗi Giáo dân; (ii) thứ hai, CSVN đừng hòng chỉ diệt được một mình Cao Đình Thuyên, Giáo quyền, mà phải diệt 500’000 Cao Đình Thuyên, Giáo dân.  
 
 
Vatican & một số Giám mục VN
bị nghi ngờ phản bội
ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Giáo dân
 
Trước sự bộc lộ ĐỨC TIN và hành xử theo LƯƠNG TÂM Công Giáo nhân vụ Tòa Khâm sứ, thì một Lá Thư của một Hồng y gốc Ý-tà-lồ đã làm cho Giáo dân Việt Nam sữngh sờ. Chính bản thân chúng tôi đã thấy bất bình vì Lá Thư này, thấy rằng Hồng y gốc Ý-tà-lồ không hiểu gì về sự gian trá của CSVN là quân Pharisiêu, không hiểu gì về cảnh  ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Giáo dân Việt Nam bị đàn áp trong bao chục năm trường và không biết gì về việc CSVN có thể gài những ngợm Giáo gian quốc doanh (ngay cả hàng Giám mục) bên cạnh mình. Lá Thư là sự phản bội lại ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công Giáo đã được chính Ngôi Hai Thiên Chúa in vào mỗi Giáo dân qua Giáo Huấn Phúc Âm.
 
Chúng tôi nhìn biến cố Tam Tòa với sự bột phát thực sự từ ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công giáo. Khi nhìn những hình ảnh Giáo dân tụ họp lại để cầu nguyện cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH, chúng tôi ngưỡng mộ không phải chỉ nguyên là số lượng đông đảo Giáo dân tụ họp, mà ngưỡng mộ chính yếu là Giáo dân, từ những Xứ đạo hẻo lánh, bằng phương tiện di chuyển cá nhân trước những đe dọa hành hung của CSVN, từ mọi nẻo đường tìm đến với nhau để tuyên xưng ĐỨC TIN và cùngh mang LƯƠNG TÂM cá nhân họp thành LƯƠNG TÂM Đoàn Thể.
 
Chính vì vậy mà ngay từ ngày đầu, chúng tôi đã viết liền bài đính kèm dưới đây với đầu đề 170 LINH MỤC VÀ 420 NỮ TU SỐNG CHẾT VỚI GIÁO DÂN, trong đó chúng tôi nhấn mạnh đến ba điều:
 
=>      Tính cách tự động nổi dậy của Giáo dân bầy tỏ ĐỨC TIN và làm theo LƯƠNG TÂM cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.
 
=>      Báo trước rằng CSVN gian manh sẽ xử dụng ngợm Giáo gian quốc doanh để thúc đẩy Hàng Giám mục và ngay cả Vatican tìm cách phản bội lại ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM chân chính của Giáo dân.
 
=>      Cảnh cáo Giáo quyền, Hàng Giám mục VN cũng như Vatican, đừng vì những tính tóan “ngọai giao” trần thế với CSVN để đè nén LƯƠNG TÂM Giáo dân và ĐỨC TIN của họ vào Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể. Họ TIN vào Thiên Chúa và những Lời Dậy Phúc Âm của Ngài hơn là Tin vào Thế quyền hay Giáo quyền trần thế.
 
Nhìn như vậy, nên chúng tôi rất lo ngại sự can thiệp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Vatican. Mặc dầu nhiều người viết than vãn tại sao Hội Đồng Giám Mục VN không lên tiếng, nhưng riêng chúng tôi, chúng tôi không hề viết kêu gọi sự can thiệp của Hội Đồng Giám Mục VN vì chúng tôi nghi ngờ rằng trong số những Giám mục, có những vị vẫn hành xử theo CSVN hoặc bị ảnh hưởng của đám ngợm Giáo gian quốc doanh do CSVN sai khiến. Thậm chí Vatican vẫn còn vết tích của đám ngợm Giáo quốc doanh giống như sự việc Tòa Khâm sứ.
 
Trong sự nghi ngờ này, thì hãy để cho Giáo dân, được hướng dẫn bởi những Linh mục và các Nữ tu hàng ngày sống với Giáo dân, đã cùng đổ máu với Giáo dân, tự động bầy tỏ ĐỨC TIN thuần nhất và hành sử theo đúng LƯƠNG TÂM trực tiếp từ chính Chúa Giêsu, chứ đừng để Lãnh đạo Giáo quyền cao sang và xa vời  đang bị CSVN xử dụng Giáo gian quốc doanh lừa đảo. Giáo dân làm gương sáng ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM cho chính một số Chủ chăn vậy.
 
 
Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT
không thể từ chức
 
Sau khi Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, cùng với việc chứng tỏ ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của Giáo dân Hà Nội, đã thẳng thắn nói trước Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội lập trường của Ngài, thì CSVN công khai muốn đẩy Ngài ra khỏi Tổng Giáo phận Hà Nội. Nhưng Ngài vẫn đứng ở đó như một Chủ chăn chân chính cho một đàn chiên đầy can đảm tuyên xưng ĐỨC TIN và kiên cường làm đúng theo LƯƠNG TÂM được Giáo Huấn Phúc Âm tạo cho.
 
Vụ việc Tam Tòa lại xẩy ra. CSVN càng nghĩ đến những gian kế thao thúng Hàng Lãnh Đạo tối cao Công Giáo Việt Nam và tìm ảnh hưởng tới Vatican qua việc nhử mồi ngọai giao.
 
CSVN nói đến việc Nông Đức Mạnh thăm Vatican, nhắn mời Đức Giáo Hòang thăm Việt Nam. Rồi gần đây, Nguyễn Tấn Dũng gặp Giám Mục NGUYỄN V
ĂN NHƠN, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Những thông tin này làm cho Giáo dân đang tranh đấu cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH có những suy nghĩ hoang mang: CSVN gian manh dùng Giáo quyền để đè bẹp ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM mình hay sao ?
 
Một tin quan trọng làm hoang mang hơn nữa, đó là có tin tung ra là Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT xin từ chức. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là tin do CSVN tung ra làm hỏa mù, hay là do đám ngợm Giáo gian quốc doanh tung ra để thử lòng kiên trì của Giáo dân. Tin đó càng gây hoang mang hơn nữa khi Linh mục TRẦN CÔNG NGHỊ viết một bài phân tích về thông tin từ chức này, và gần đây nhất, Lá Thư của một số Linh mục và Giáo dân Hải ngọai viết đến Giám mục NGUYỄN VĂN NHƠN để biết sự thật về tin đồn TGM NGÔ QUANG KIỆT xin từ chức.
 
Tôi vẫn tin rằng thông tin này do CSVN hay đám ngợm Giáo gian tung ra. Tuy nhiên nếu việc xin từ chức của Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT là có thực, do chính Ngài tự ý xin hoặc do Giáo quyền, Hàng Giám Mục VN hoặc Vatican, áp lực, thì việc xin từ chức của Ngài là một sự phản bội lại với ĐỨC TIN mà Giáo dân nuôi dưỡng, với LƯƠNG TÂM mà Giáo dân được chính Chúa Giêsu dậy bảo qua Phúc âm.
 
Trường hợp chính Đức TGM tự ý xin từ chức  
 
Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT còn trẻ, còn có sức khỏe. Ngài không thể nói dối viện cớ sức khỏe và tuổi tác để xin từ chức. ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Giáo dân trong Giáo phận đang lên cao. Nếu là Chủ chẵn chân chính, thì Chủ chăn không có quyền bỏ con chiên để ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của họ phải sống trong thử thách do lang sói CSVN vây quanh. Con chiên bị thử thách và lâm nạn, mà Chủ chăn bỏ ra đi để đàn chiên cảm thấy bơ vơ, thì đó là cái lỗi của Chủ chăn. Vì đàn chiên mà Chúa Giêsu trao cho, Chủ chăn tự đào thải để ĐỨC TIN tín hữu giao động, thì cái lỗi này sẽ quy về trách nhiệm của Chủ chăn. Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT không có quyền tự đào thải lúc này.
 
Trường hợp Đức TGM bị áp lực bởi Vatican
 
Nếu vì quyền lợi trần thế mà Vatican áp lực TGM NGÔ QUANG KIỆT từ chức để dễ tính tóan quan hệ ngọai giao với CSVN, quân Pharisiêu giả hình, thì Vatican đang lấy sự đổi chác trần thế để đè bẹp ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM người Công giáo. Những quyền lợi trần thế không thể đứng trên ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Tôn giáo. Không thể trả giá giữa hai bình diện Thiêng liêng và Trần thế. Làm hại ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Giáo dân Hà Nội là việc làm lỗi.. Hãy đọc kỹ tỉ dụ của Chúa Giêsu. Sau 40 ngày ăn chay trên sa mạc, Chúa Giêsu đói (trần thế), ma qủy đề nghị Ngài phải van lậy chúng thì chúng mới cho cao lương mỹ vị mà ăn. Ngài đã dứt khóat đuổi ma qủy hãy cút đi. Không thể đổi chác việc tôn thờ Thiên Chúa thiêng liêng với thức ăn trần thế mặc dù Chúa Giêsu rất đói bụng sau 40 ngày ăn chay trên sa mạc.
 
Trường hợp dàn xếp của một số Giám mục Giáo gian
 
Trong bài viết của Linh mục TRẦN CÔNG NGHỊ, thấy những giả thiết rằng có thể do việc dàn xếp để Giám mục NGUYỄN VĂN NHƠN, TGM NGUYỄN NHƯ THỂ hay Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH về Hà Nội để thay thế TGM NGÔ QUANG KIỆT. Chúng tôi không dám nói rằng ba Giám mục NGUYỄN VĂN NHƠN, Giám mục NGUYỄN NHƯ THỂ (Người bỏ rơi Cha NGUYỄN VĂN LÝ), Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH là Giáo gian quốc doanh muốn về Thủ đô Hà Nội để lên chức Hồng y và làm đẹp lòng CSVN. Nhưng nếu TGM NGÔ QUANG KIỆT xin từ chức, rồi Giám mục NGUYỄN VĂN NHƠN, Giám mục NGUYỄN NHƯ THỂ, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH hay bất cứ một Giám mục nào về Hà Nội thay thế, thì Giáo dân Hà Nội sẽ coi những Vị thay thế này như ham quyền cố vị, làm đẹp lòng CSVN, nghĩa là sẽ đi với CSVN gian manh để đè bẹp ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM tín hữu đang lên. Thực vậy, nếu một Vị nào không đẹp lòng CSVN, thì chúng sẽ không cho về Hà Nội. Mà nếu CSVN đồng ý cho về, thì ắt Vị ấy phải làm đẹp lòng Cộng sản bằng cách tích cực đè nén ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM tín hữu hoặc tối thiểu trùm chăn yên lặng khiến đàn chiên tán lọan để ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM họ mòn mỏi.
 
Khi Giáo dân Hà Nội đang ngưỡng mộ Vị Chủ chiên chân thật và kiên cường hiện nay là Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, thì bất cứ một Vị nào về thay thế mà CSVN hài lòng chấp nhận, thì khối Giáo dân Hà Nội sẽ coi Vị này là Giáo gian quốc doanh làm hại Giáo Hội Việt Nam và phản bội lại chính ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của họ. Khối Giáo dân Hà Nội có quyền và có bổn phận phải phản ứng như vậy để bảo vệ Giáo Hội Mẹ Việt Nam và bảo vệ chính ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của mình. Họ tin vào LƯƠNG TÂM do chính Chúa Giêsu in vào con người họ và hòan tòan có quyền lấy ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM ấy ra để phản ứng khinh thường tất cả những Vị nào, tỉ dụ như các Giám mục NHƠN, Gm THỂ, Gm LINH… tính tóan danh vọng trần thế với CSVN để về Hà Nội thay thế TGM NGÔ QUANG KIỆT, Chủ chăn chân chính v&agr
ave; kiên cường  đang đứng đầu sóng ngọn gió bênh vực cho ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM tín hữu. Họ có thể gọi những Vị thay thế này là ngợm Giáo gian quốc doanh vì chứng cớ rành rành là những Vị thay thế này phải làm “đẹp lòng” CSVN bằng cách này hay cách khác. Mà làm “đẹp lòng” CSVN có nghĩa là tòng phạm với những tội ác mà CSVN (quân Pharisiêu giả hình) đã tàn hại Giáo Hội Công Giáo VN trong suốt những chục năm trường. Chúa Giêsu tha thứ cho mọi người, trừ đám Pharisiêu giả hình mà Chúa gọi chúng là những mồ mả sơn phết vôi bên ngòai cho đẹp, mà bên trong thì đầy những xương thịt hôi thối. Tính tóan tòng phạm với quân Pharisiêu CSVN, thì khi về Hà Nội thay thế, sẽ bị Giáo dân Hà Nội nguyền rủa.

 
Cuộc đấu tranh của Giáo dân Hà Nội không phải chỉ hạn hẹp vào đất đai Tòa Khâm sứ và Giáo xứ Thái Hà, mà còn cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH chung của Dân Tộc Việt Nam. Dân Tộc Việt Nam đã bao chục năm trường trong đau khổ vì những BẤT CÔNG, đàn áp dưới quyền cai trị độc tài khát máu của đảng CSVN. Ý chí kiên cường đấu tranh cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH của Giáo dân Hà Nội, mà Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT cương quyết đứng ở đầu sóng ngọn gió cùng đồng hành, đang tỏa ra niềm hy vọng cho các Tôn giáo khác và cho cả Dân Tộc Việt Nam đau khổ, nhất là trong hòan cảnh nguy cơ Tầu xâm lăng do CSVN làm Thái thú rước vào. Vì nguyện vọng tha thiết có CÔNG LÝ và HÒA BÌNH của Tòan dân và các Tôn giáo khác, chính Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT phải nghĩ rằng mình không có quyền tự đào thải để nhường chỗ cho những Vị tòng phạm tội ác với CSVN trên Dân tộc và tội phản quốc của CSVN rước Tầu vào xâm lăng. Không phải chỉ nguyên người Công giáo Hà Nội, mà cả Dân tộc Việt Nam sẽ phán đóan việc tự đào thải như trốn trách nhiệm của Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT nếu Đức tự quyết định từ chức. Dân tộc Việt Nam sẽ khinh thường những Vị nào vì danh vọng cá nhân, âm mưu dàn xếp với CSVN để về Hà Nội thay thế Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT, nối tay dài cho CSVN tiếp tục đàn áp Dân Tộc và rước Tầu về chiếm  Quê Hương Đất Tổ.
 
 
Trong cả ba trường hợp, Đức TGM NGÔ QUANG KIỆT không thể xin từ chức lúc này vì cao trào bầy tỏ ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của Giáo dân đang lên và vì quyền lợi của Giáo Hội Công Giáo VN. Trách nhiệm đối với ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM tín hữu và với quyền lợi của Giáo Hội Mẹ Việt Nam là việc thiêng liêng. Không thể lấy quyền lợi trần thế mà đè bẹp vậy.
 
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
About the author
Leave Comment