Giới Thiệu Sách Mới,  NGẪU HỒ

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “KHOA HỌC PHI HỮU & TUYÊN NGÔN- VỀ THỂ TRẠNG VŨ TRỤ, TIỀN BIG BANG” – NGẪU HỒ

KHOA HỌC PHI HỮU & TUYÊN NGÔN VỀ THỂ TRẠNG VŨ TRỤ TIỀN BIG BANG

                                                        Trần Ngẫu Hồ

Tác Phẩm: “Khoa Học Phi Hữu & Tuyên Ngôn Về Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang” đã hoàn tất việc giải thích:

– Thể trạng Vũ Trụ trước khi Big Bang, và Big Bang đã được tạo ra như thế nào?

– Các Hành Tinh đã thành hình theo hướng cục bộ như thế nào? Con người với 4 yếu tố Đất, Nước, Gió, Lửa đã thành hình ra sao? Bản Thể và Thực Tại được chứng minh, giải thích ra sao?

– Lý Không đã giải thích Phi Tướng & Dòng Thức của con người như thế nào? Dùng Phi Tướng và Dòng Thức để chứng minh, giải thích cõi Âm, các hiện tượng Ma.

– Dòng Thức sinh diệt đã khiến con nguời luân hồi như thế nào? Sự liên lạc với những Thức Hồn để tìm mộ như thế nào? Ứng xử thế nào cho đúng với các Thức Hồn trong cõi âm?

– Giải thích Trường Thống Nhất theo Khoa Học Phi Hữu, và đã ứng dụng, nối kết được nhiều vấn đề…như yêu đương (làm tình) như thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Và còn rất nhiều vấn đề khác, cũng được giải quyết một cách xác định trong tác phẩm này.

Với Amazon Kindle app, quý vị có thể tải sách xuống điện thoại, máy điện toán, ipad v.v… và với một Kindle price for only $4.95, quý vị có thể khám phá được những giá trị mới lạ trong thế giới phi tướng hay phi hữu, hay bên kia thế giới, hay bờ bên kia … để liên thông một vòng Tử Sinh, trở về Bản Thể, Thực Tại, Niết Bàn Vĩnh Cửu, hạnh phúc miên viễn mà con người hằng ước mơ.

Tác giả rất vui để trả lời và trao đổi những thắc mắc liên can.

Xin bấm vào link sau đây để bắt đẩu cuôc hành trình khám phá những điều liệt kê ở trên:

Xuất bản lần thứ nhất

Xin bấm vào link sau đây để bắt đẩu cuôc hành trình khám phá

CHÚC MỪNG TÁC GIẢ NGẪU HỒ

*

Mừng nay văn sĩ NGẪU HỒ

Phát hành tập sách “Kindle Amazon”

“KHOA HỌC PHI HỮU & TUYÊN NGÔN-

VỀ THỂ TRẠNG VŨ TRỤ, TIỀN BIG BANG”

VĂN THƠ LẠC VIỆT trình làng

Thành viên, thân hữu … mở hàng đọc ngay

Ủng hộ tác giả, tiếp tay…

Để Văn Hoá Việt tung bay khắp trời!

          Phương Hoa – SEP 21, 2022