BÀI THƠ CÓ 32 CÁCH ĐỌC

Thảo luận trong 'Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân' bắt đầu bởi Nhat Hong, Thg 12 17, 2020.

 1. Nhat Hong

  Nhat Hong Member

  Tham gia ngày:
  Tháng 5 12, 2011
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  BÀI THƠ CÓ 32 CÁCH ĐỌC  THUƠNG NGƯỜI NHỚ NƯỚC

  Để nhớ đến ngày 30-4-1975

  Cách 1.- Đọc Xuôi :

  Sa trường gục súng lạnh nhoà thơ,
  Máu lệ đời vương gió mịt mờ.
  Tha thiết nỗi buồn đau khổ mộng,
  Đắng cay tình hận tủi sầu mơ !
  Ca hờn nhạc ẩn hồn xao xuyến,
  Nước nhớ người trông dạ ngẩn ngơ !
  Hoa rụng héo lòng ôi luỵ cảm…
  Ngà say trí rũ liễu rời tơ !


  Cách 2.- Đọc Ngược :

  Tơ rời liễu rũ trí say ngà,
  Cảm luỵ ôi lòng héo rụng hoa.
  Ngơ ngẩn dạ trông người nhớ nước,
  Xuyến xao hồn ẩn nhạc hờn ca.
  Mơ sầu tủi hận tình cay đắng,
  Mộng khổ đau buồn nỗi thiết tha.
  Mờ mịt gió vương đời lệ máu,
  Thơ nhoà lạnh súng gục trường sa !


  Cách 3.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài
  Xuôi thành Thơ 4 chữ :


  Sa trường gục súng…
  Máu lệ đời vương…
  Tha thiết nỗi buồn…
  Đắng cay tình hận…
  Ca hờn nhạc ẩn…
  Nước nhớ người trông…
  Hoa rụng héo lòng…
  Ngà say trí rũ… !


  Cách 4.- Cũng bỏ như Cách 3, và
  đọc Thơ 4 chữ từ dưới lên :


  Ngà say trí rũ…
  Hoa rụng héo lòng…
  Nước nhớ người trông…
  Ca hờn nhạc ẩn…
  Đắng cay tình hận…
  Tha thiết nỗi buồn…
  Máu lệ đời vương…
  Sa trường gục súng…!


  Cách 5.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài
  Xuôi, và đọc thành Thơ 2 chữ :


  Sa trường…
  Gục súng…
  Máu lệ…
  Đời vương…
  Tha thiết…
  Nỗi buồn…
  Đắng cay…
  Tình hận…
  Ca hờn…
  Nhạc ẩn…
  Nước nhớ…
  Người trông…
  Hoa rụng…
  Héo lòng…
  Ngà say…
  Trí rũ… !


  Cách 6.- Cũng bỏ như Cách 5, và
  đọc Thơ 2 chữ từ dưới lên :


  Ngà say…
  Trí rũ…
  Hoa rụng…
  Héo lòng…
  Nước nhớ…
  Người trông…
  Ca hờn…
  Nhạc ẩn…
  Đắng cay…
  Tình hận…
  Tha thiết…
  Nỗi buồn…
  Máu lệ…
  Đời vương…
  Sa trường…
  Gục súng…!


  Cách 7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài
  Ngược thành Thơ 4 chữ :


  Tơ rời liễu rũ…
  Cảm luỵ ôi lòng…
  Ngơ ngẩn dạ trông…
  Xuyến xao hồn ẩn…
  Mơ sầu tủi hận…
  Mộng khổ đau buồn…
  Mờ mịt gió vương…
  Thơ nhoà lạnh súng… !


  Cách 8.- Cũng bỏ như Cách 7, và
  đọc Thơ 4 chữ tư dưới lên :


  Thơ nhoà lạnh súng…
  Mờ mịt gió vương…
  Mộng khổ đau buồn…
  Mơ sầu tủi hận…
  Xuyến xao hồn ẩn…
  Ngơ ngẩn dạ trông…
  Cảm luỵ ôi lòng…
  Tơ rời liễu rũ…!


  Cách 9.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài
  Ngược, và đọc thành Thơ 2 chữ :


  Tơ rời…
  Liễu rũ…
  Cảm luỵ…
  Ôi lòng…
  Ngơ ngẩn…
  Dạ trông…
  Xuyến xao…
  Hồn ẩn…
  Mơ sầu…
  Tủi hận…
  Mộng khổ…
  Đau buồn…
  Mờ mịt…
  Gió vương…
  Thơ nhoà…
  Lạnh súng… !


  Cách 10.- Cũng bỏ như Cách 9, và
  đọc Thơ 2 chữ từ dưới lên :

  Thơ nhoà…
  Lạnh súng…
  Mờ mịt…
  Gió vương…
  Mộng khổ…
  Đau buồn…
  Mơ sầu…
  Tủi hận…
  Xuyến xao…
  Hồn ẩn…
  Ngơ ngẩn…
  Dạ trông…
  Cảm luỵ…
  Ôi lòng…
  Tơ rời…
  Liễu rũ…!


  Cách 11.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài
  Xuôi đọc thành Thơ 5 chữ :

  Gục súng lạnh nhoà thơ…
  Đời vương gió mịt mờ…
  Nỗi buồn đau khổ mộng…
  Tình hận tủi sầu mơ…
  Nhạc ẩn hồn xao xuyến…
  Người trông dạ ngẩn ngơ…
  Héo lòng ôi luỵ cảm…
  Trí rũ liễu rời tơ… !


  Cách 12.- Cũng bỏ như Cách 11,
  đọc Thơ 5 chữ từ dưới lên :

  Trí rũ liễu rời tơ…
  Héo lòng ôi luỵ cảm…
  Người trông dạ ngẩn ngơ…
  Nhạc ẩn hồn xao xuyến…
  Tình hận tủi sầu mơ…
  Nỗi buồn đau khổ mộng…
  Đời vương gió mịt mờ…
  Gục súng lạnh nhoà thơ…!


  Cách 13.- Cũng bỏ 2 chữ đầu câu bài Xuôi,
  như cách 11, và đọc Thơ 2, 3 chữ :

  Gục súng…
  Lạnh nhoà thơ…
  Đời vương…
  Gió mịt mờ…
  Nỗi buồn…
  Đau khổ mộng…
  Tình hận…
  Tủi sầu mơ…
  Nhạc ẩn…
  Hồn xao xuyến…
  Người trông…
  Dạ ngẩn ngơ…
  Héo lòng…
  Ôi luỵ cảm…
  Trí rũ…
  Liễu rời tơ…!


  Cách 14.- Cũng bỏ như Cách 13, và đọc
  Thơ 2, 3 chữ từ dưới lên :

  Trí rũ…
  Liễu rời tơ…
  Héo lòng…
  Ôi luỵ cảm…
  Người trông…
  Dạ ngẩn ngơ…
  Nhạc ẩn…
  Hồn xao xuyến…
  Tình hận…
  Tủi sầu mơ…
  Nỗi buồn…
  Đau khổ mộng…
  Đời vương…
  Gió mịt mờ…
  Gục súng…
  Lạnh nhoà thơ…!

  Cách 15.- Bỏ hai chữ đầu mỗi câu bài

  Ngược đọc thành Thơ 5 chữ :

  Liễu rũ trí say ngà…
  Ôi lòng héo rụng hoa…
  Dạ trông người nhớ nước…
  Hồn ẩn nhạc hờn ca…
  Tủi hận tình cay đắng…
  Đau buồn nỗi thiết tha…
  Gió vương đời lệ máu…
  Lạnh súng gục trường sa… !


  Cách 16.- Cũng bỏ như Cách 15, và
  đọc Thơ 5 chữ từ dưới lên :

  Lạnh súng gục trường sa…
  Gió vương đời lệ máu…
  Đau buồn nỗi thiết tha…
  Tủi hận tình cay đắng…
  Hồn ẩn nhạc hờn ca…
  Dạ trông người nhớ nước…
  Ôi lòng héo rụng hoa…
  Liễu rũ trí say ngà…!


  Cách 17.- Cũng bỏ 2 chữ đầu bài Ngược,
  nhưng đọc thành Thơ 2, 3 chữ :

  Liễu rũ…
  Trí say ngà…
  Ôi lòng…
  Héo rụng hoa…
  Dạ trông…
  Người nhớ nước…
  Hồn ẩn…
  Nhạc hờn ca…
  Tủi hận…
  Tình cay đắng…
  Đau buồn…
  Nỗi thiết tha…
  Gió vương…
  Đời lệ máu…
  Lạnh súng…
  Gục trường sa…


  Cách 18.- Cũng bỏ như Cách 17, và đọc
  Thơ 2, 3 chữ từ dưới lên :

  Lạnh súng…
  Gục trường sa…
  Gió vương…
  Đời lệ máu…
  Đau buồn…
  Nỗi thiết tha…
  Tủi hận…
  Tình cay đắng…
  Hồn ẩn…
  Nhạc hờn ca…
  Dạ trông…
  Người nhớ nước…
  Ôi lòng…
  Héo rụng hoa…
  Liễu rũ…
  Trí say ngà…!


  Cách 19.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài
  Xuôi thành Thơ 4 chữ :

  Súng lạnh nhoà thơ…
  Vương gió mịt mờ…
  Buồn đau khổ mộng…
  Hận tủi sầu mơ…
  Ẩn hồn xao xuyến…
  Trông dạ ngẩn ngơ…
  Lòng ôi luỵ cảm…
  Rũ liễu rời tơ… !

  Cách 20.- Cũng bỏ như Cách 19, và

  đọc Thơ 4 chữ từ dưới lên :

  Rũ liễu rời tơ…
  Lòng ôi luỵ cảm…
  Trông dạ ngẩn ngơ…
  Ẩn hồn xao xuyến…
  Hận tủi sầu mơ…
  Buồn đau khổ mộng…
  Vương gió mịt mờ…!
  Súng lạnh nhoà thơ…


  Cách 21.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài
  Xuôi, và đọc thành Thơ 2 chữ :
  Súng lạnh…
  Nhoà thơ…
  Vương gió…
  Mịt mờ…
  Buồn đau…
  Khổ mộng…
  Hận tủi…
  Sầu mơ…
  Ẩn hồn…
  Xao xuyến…
  Trông dạ…
  Ngẩn ngơ…
  Lòng ôi…
  Luỵ cảm…
  Rũ liễu…
  Rời tơ…!

  Cách 22.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài
  Xuôi, và đọc Thơ 2 chữ từ dưới lên :
  Rũ liễu…
  Rời tơ…
  Lòng ôi…
  Luỵ cảm...
  Trông dạ…
  Ngẩn ngơ…
  Ẩn hồn…
  Xao xuyến…
  Hận tủi…
  Sầu mơ…
  Buồn đau …
  Khổ mộng…
  Vương gió…
  Mịt mờ…
  Súng lạnh…
  Nhoà thơ


  Cách 23.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
  đọc thành Thơ 4 chữ :


  Rũ trí say ngà…
  Lòng héo rụng hoa…
  Trông người nhớ nước…
  Ẩn nhạc hờn ca…
  Hận tình cay đắng…
  Buồn nỗi thiết tha…
  Vương đời lệ máu…
  Súng gục trường sa !

  Cách 24.- Cũng bỏ như Cách 23, và

  đọc Thơ 4 chữ từ dưới lên :

  Súng gục trường sa…
  Vương đời lệ máu……
  Buồn nỗi thiêt tha…
  Hận tình cay đắng……
  Ẩn nhạc hờn ca…
  Trông người nhớ nước…
  Lòng héo rụng hoa…
  Rũ trí say ngà…!


  Cách 25.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài
  Ngược, và đọc thành Thơ 2 chữ :

  Rũ trí…
  Say ngà…
  Lòng héo…
  Rụng hoa…
  Trông người…
  Nhớ nước…
  Ẩn nhạc…
  Hờn ca…
  Hận tình…
  Cay đắng…
  Buồn nỗi…
  Thiết tha…
  Vương đời…
  Lệ máu…
  Súng gục…
  Trường sa… !

  Cách 26.- Cũng bỏ như Cách 25, và

  đọc Thơ 2 chữ từ dưới lên :

  Súng gục
  Trường sa…
  Vương đời…
  Lệ máu…
  Buồn nỗi…
  Thiết tha…
  Hận tình…
  Cay đắng…
  Ẩn nhạc…
  Hờn ca…
  Trông người…
  Nhớ nước…
  Lòng héo…
  Rụng hoa…
  Rũ trí…
  Say ngà…!


  Cách 27.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài
  Xuôi đọc thành Thơ 3 chữ :

  Lạnh nhoà thơ…
  Gió mịt mờ…
  Đau khổ mộng…
  Tủi sầu mơ…
  Hồn xao xuyến…
  Dạ ngẩn ngơ…
  Ôi lụy cảm…
  Liễu rời tơ… !

  Cách 28.- Cũng bỏ như Cách 27, và
  đọc Thơ 3 chữ từ dưới lên :


  Liễu rời tơ…
  Ôi luỵ cảm…
  Dạ ngẩn ngơ…
  Hồn xao xuyến…
  Tủi sầu mơ…
  Đau khổ mộng…
  Gió mịt mờ…
  Lạnh nhoà thơ…!

  Cách 29.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài

  Ngược thành Thơ 3 chữ :

  Trí say ngà…
  Héo rụng hoa…
  Người nhớ nước…
  Nhạc hờn ca…
  Tình cay đắng…
  Nỗi thiết tha…
  Đời lệ máu…
  Gục trường sa… !

  Cách 30.- Cũng bỏ như Cách 29, và

  đọc Thơ 3 chữ từ dưới lên :

  Gục trường sa…
  Đời lệ máu…
  Nỗi thiết tha…
  Tình cay đắng…
  Nhạc hờn ca…
  Người nhớ nước…
  Héo rụng hoa…
  Trí say ngà…!


  Cách 31.- Đọc bài Xuôi Thuơng Cách 32.- Đọc bài Ngược
  Người Nhớ Nước thành Thương Người Nhớ Nước
  Thơ Tự Do mỗi câu 2, 3 chữ : thành Thơ mỗi câu 2, 3 chữ :


  Sa trường… Tơ rời…
  Gục súng… Liễu rũ…
  Lạnh nhoà thơ… Trí say ngà…


  Máu lệ… Cảm luỵ…
  Đời vương… Ôi lòng…
  Gió mịt mờ… Héo rụng hoa…


  Tha thiết… Ngơ ngẩn…
  Nỗi buồn… Dạ trông…
  Đau khổ mộng… Người nhớ nước…


  Đắng cay… Xuyến xao…
  Tình hận… Hồn ẩn…
  Tủi sầu mơ… Nhạc hờn ca…


  Ca hờn… Mơ sầu…
  Nhạc ẩn… Tủi hận….
  Hồn xao xuyến… Tình cay đắng…

  Nước nhớ… Mộng khổ…
  Người trông… Đau buồn…
  Dạ ngẩn ngơ… Nỗi thiết tha…


  Hoa rụng… Mờ mịt…
  Héo lòng… Gió vương…
  Ôi luỵ cảm… Đời lệ máu…


  Ngà say… Thơ nhoà…
  Trí rũ… Lạnh súng…
  Liễu rời tơ… ! Gục trường sa…

  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
  ____________________________________________________
   

Chia sẻ trang này

Share