Tham Sát Thiên An Môn "The Tiananmen Massacre" (Dzai Ng st)

gửi bởi hinhtran vào ngày Thứ 5 Tháng 9 10, 2009 6:44 pm

Kính mời bạn đọc xem và phổ biến tội ác của Trung Quốc qua cuộn phim Cuộc Thảm Sát Thiên An Môn "The Tianananmen Massacre" mới nhất do công ty BRAIN MIND sản xuất . Phim dài khoảng 1 giờ 20 phút được chiếu đặc biệt trên Youtube. Cuộn phim mới nầy phối hợp nhiều tài liệu quí với hình ảnh đẹp . Xin Webmasters các trang mạng dân chủ hãy phổ biến Video nầy cho mọi người xem .

 
Bài viết: 31887
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 18, 2006 12:48 pm


Re: Tham Sát Thiên An Môn "The Tiananmen Massacre" (Dzai Ng st)

Gửi bàigửi bởi vietduongnhan vào ngày Thứ 5 Tháng 9 10, 2009 8:10 pm

Thật khủng khiếp quá Hinh – Đúng là quỉ dữ giết dân của nó như rơm rạ. Coi chừng kỳ này nó qua VN đô hộ, nó sẽ diệt chủng dân tộc mình luôn quá !

Đồng bào ơi ! Hãy đứng lên lật đổ chế độ bạo tàn bè lũ đcsVN trong ở hang Ba Đình.


Đả đảo cộng sản ! Đả đảo cộng sản !
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
YTKCPQ

CỘNG SẢN CÒN THỐNG TRỊ QUÊ HƯƠNG, TA CÒN PHẢI ĐẤU TRANH

About the author
Leave Comment