Inline image 1

 

Đón Xuân

 
Đất Trời, trải thảm mời em
Lối xưa vui bước cỏ mềm đón xuân
Mùa xuân tình đến thật gần
Xóa tan bóng xế, phù vân bụi mờ.

Từ trong cội rễ ban sơ
Bước vào tình tự, vần thơ mở đầu
Bên em ngôn ngữ giao cầu
Cho dòng tâm thức, trắng mầu hoa sen.

Đêm xuân phố đã lên đèn
Rót thêm ly rượu, say men tình đời
Lắng nghe đất nói với trời
Đêm nay đất sẽ gọi mời Hằng Nga.

Gọi thêm tiên nữ nơi xa
Gọi đoàn ca vũ, chân ngà lưng thon
Tình xuân như vẫn còn son
Bao năm người đã mỏi mòn chờ mong.

Mùa xuân mây nước phiêu bồng
Xuân về mở rộng cõi lòng em riêng
Hoa xuân vui nắng tháng giêng
Ta quên dấu vết, cõi phiền ngày xưa.

Lê Tuấn

About the author
Leave Comment