Hồi ký,  Lê Tuấn,  Video

Đọc truyện đêm khuya Hồi ký đội đập đá trại 6 Nghệ Tĩnh. Phần 6

Xót Xa Phận Tù.

Ta gom hết nước mắt thành dòng
Cho mặt đất hoá thành con sông
Cuộc vay trả, tháng năm tù tội
Cho đoá hồng, nở giữa hư không.
 
Đời mất đi từng mảng xót xa
Chắp vá nốt, nỗi đau thịt da
Vạn ngày dài, đêm chừng mắt đợi
Kiếp trầm luân, gió bụi bay qua.
 
Tám năm, giấu mình trong bóng tối
Đợi lửa mặt trời, đốt cháy ngày
Tung kiếm giang hồ cơn gió lốc
Nợ tang bồng vay trả, trả vay
 
AET Lê Tuấn