Kỳ thú hiện tượng "Biển chia đôi"


(Hai ln mt năm khi nước thy triu xung thp, mt di dt dài 2,8 km và rng 40 mét l ra, biến thành con đường kết ni đo Jindo và Modo ca Hàn Quc trong mt vài gi.
 
Trong s thi "10 điu răn ca Chúa" có tình tiết Moses chia đôi bin Đ bng chiếc gy ca mình. Nh đó mà người dân có th băng qua bin thoát khi cuc truy đui ca Pharaoh, gi tt là hin tượng Moses Miracle. Liu "Moses Miracle" có th xy ra trong thi kỳ hin đi? Câu tr li là có.

 

Hin tượng thiên nhiên kỳ diu này din ra ti Hàn Quc, đt nước ca nhân sâm. Hai ln mt năm khi nước thy triu xung thp, mt di dt dài 2,8 km và rng 40 mét l ra, biến thành con đường kết ni đo Jindo và Modo trong mt vài gi. Điu kì diu là nó chia bin thành hai phn và người dân có th đi b dc theo con đường này, tương t như trong câu chuyn “Moses Miracle”.
 
 

 
Hàng năm, người dân Hàn Quc t chc mt l hi đ đón chào s xut hin ca “Moses Miracle” vi s tham d ca rt nhiu du khách t khp nơi trên thế gii. Tuy là mt hin tượng thiên nhiên đc nht vô nh, “Moses Miracle” ch được biết đến rng rãi mãi cho ti năm 1975, khi mt Đi s Pháp đến Hàn Quc và viết bài trên mt t báo Pháp.

 

 
Người Hàn Quốc có một truyền thuyết để giải thích cho hiện tượng này: Ngôi làng Jindo bị tấn công bởi hổ dữ và người dân trong làng phải chạy đến đảo Modo để ẩn náu. Tất cả đều ra đi, ngoại trừ một bà cụ già còn sót lại. Trong tuyệt vọng, bà chắp tay cầu nguyện, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện và chia đôi biển, tạo con đường nối liền hai đảo để giúp bà thoát khỏi con thú dữ.

 

About the author
Leave Comment