Cao Mỵ Nhân,  Duy Anh

CUNG TRẦM TƯỞNG – MỘT HÀNH TRÌNH THƠ

Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ*

Chuyến Chót,* người đi để ngẩn ngơ.

Như chiếc lá vàng phơ phất…mộng

Tựa làn mây trắng lững lờ…mơ.

Dẫu tàn, cổ thụ còn che bóng

Dầu héo, tằm già vẫn nhả tơ.

Thi sĩ Không Quân phong nhã lắm

Mùa Thu Paris* có thương chờ?

DUY ANH

10/11/2022

*Tác phẩm Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)

*Chuyến Chót, Mùa Thu Paris là tựa đề bài thơ của Cung thi sĩ .

Thân hoạ: ” Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ” 

     của Nhà Thơ Không Quân  DUY ANH.

KÍNH TIỄN THI SĨ CUNG TRẦM TƯỞNG .

  ( Thân tặng Duy Anh để cùng nhớ huynh trưởng của bạn. )

Tới lúc Không Gian chỉ đợi Thơ

Mới hay anh xoá chuyện buồn ngơ

Thôi rồi mây trắng rời xa mộng 

Ờ hỡ giông cuồng đã gọi mơ

Một chuyến bay đêm phai kẽ tóc

Trăm lần bỏ cuộc rối chân tơ

” Tiễn Em ” sao lại lên đường trước 

Để gió Paris mỏi cánh chờ …

     Lax  12 – 10 – 2022