Thơ

Con nhớ ngày cha đi tù

Ngày Từ Phụ (Father’s Day)

Con nhớ ngày cha đi tù   

mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ   

gặm củ sắn mẹ dành cho chưa đủ    

con đói cha ơi!  

 

Trạc phân bò năm ấy đội qua sông  

nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn  

sông vô tình vẫn trôi bình lặng   

bão tố cha ơi! Bão tố tơi bời!    

 

Lũ lụt đi qua, rơm ướt mẹ phơi   

cong người xuống, mẹ gồng trên vai hẹp   

gánh cả giang sơn, đầu trần, không dép   

mẹ thẫn thờ, lảo đảo gọi tên cha   

 

Năm tháng đi qua, năm tháng đi qua   

mẹ vẫn nép cuộc đời trong rơm rạ              

con giấu tuổi thơ vào nỗi buồn lớn quá 

gánh tháng ngày tát cạn biển thời gian

 

       NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC             

Việt-Nam

Leave a Reply