Lê Tuấn,  Thơ

Chào Mừng Phật Đản

Ngày lễ Phật Đản 2023 là đại lễ Phật Giáo lớn trên toàn thế giới. Vì thế, dịp này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần, từ ngày 08/04 – 15/04 (Âm lịch)
nhằm ngày 26/05/2023 – 02/06/2023 (Dương lịch).
Phật giáo là tôn giáo thịnh hành ở nhiều quốc gia, nhưng tùy vào trường phái mà mỗi nước sẽ có ngày đại lễ khác nhau.
► Phái Bắc Tông: Diễn ra vào ngày 08/04 Âm lịch – 26/05 Dương lịch.

► Phái Nam Tông: Diễn ra vào ngày 15/04 Âm lịch – 02/06 Dương lịch.
Lê Tuấn xin góp tiếng chào mừng Phật Đản qua vần thơ mới viết hôm nay
Trân trọng 
Lê Tuấn
 
Chào Mừng Phật Đản 2023

 

Trần gian một đoá vô thường

Mừng ngày Phật Đản tỏ tường sắc không

Ngài sinh trong cõi bụi hồng

Trong ngôi Thái Tử thuộc dòng đế vương.

 

Tấm lòng rộng mở chân phương

Thế nhân trong kiếp đoạn trường phù vân

Cởi hoàng bào độ thế nhân

Cơn mê tỉnh mộng chuyên cần đường tu.

 

Sen hồng nở cánh vô ưu

Mở ra chánh pháp khởi từ nơi đây

Pháp luân tuôn chảy đêm ngày

Đem nguồn hạnh phúc trải bày thế gian.

 

Phật về tâm đạo mây ngàn

Hào quang rực rỡ xóa tan u buồn

A Di Đà Phật trường tồn

Soi tâm thánh thiện dẫn hồn thế nhân.

 

Tràng kinh niệm Phật bao lần

Ngộ ra trong cõi phù vân kiếp người

Phật về chánh niệm sáng ngời

Linh thiêng Phật pháp tuyệt vời đường tu.

 

Tế Luân