Cao Mỵ Nhân

CHÂN DUNG THƠ.  –  CAO MỴ NHÂN

CHÂN DUNG THƠ.  –  CAO MỴ NHÂN 

*

Sương chưa tan hết bên thềm

Chân dung em đã êm đềm hiện ra

Lòng anh mở rộng bao la

Cho em nắng sớm hoan ca tình nồng

*

Tưởng là một đoá bạch hồng

Hoa đang tất cả đang cùng mãn khai

Chân dung em tháng năm dài 

Mùa xuân dừng lại suốt đời mộng mơ

*

Có anh, lũ lụt nguồn thơ

Tràn dâng suối nọ, ngập bờ sông kia

Thời gian chẳng thể cách chia

Chân dung em, tảng đá bia chung tình

*

Mây chiều vạn kiếp lung linh

Tóc vương muôn thủa cho mình nhớ nhau

Bây giờ nối tới mai sau

Chân dung em giữ vẹn mầu sắc anh…

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)