Địa Lý Việt Nam !!

Đây là một bài viết rất hay của nữ Kiến trúc sư Trần Thanh Vân một người đã trưởng thành và được đào tạo trong chính quyền cộng sản nhưng đã có cách nhìn cao rộng trong sáng với lòng yêu quốc gia sâu xa. Mọi chính thể đều tan biến theo thời gian, chỉ…

Tại Sao Cộng Sản Ghét cay ghét đắng các Tôn Giáo như thế? (Cuoc Le)

Tại Sao Cộng Sản Ghét cay ghét đắng các Tôn Giáo như thế?                                           Ai Phát Minh Ra Chữ Quốc Ngữ?   Muốn biét tường tận về chữ quốc ngữ chúng ta phải trở lại hàng nhiều thế kỷ. Dân việt Nam sống trên giải đất hình chũ S từ Aỉ Nam Quan…

Đạo mất trước, nước mất sau

Đạo mất trước, nước mất sau newvietart.com  HÀ NỘI 25.09.2009 – Triết gia Việt Nam- Lương Kim Định (1914- 1997) để lại hàng chục cuốn sách giá trị, giúp định hướng cho sự phát triển của dân tộc và nhân loại trong kỷ nguyên mới như: Triết lý Đông- Tây, Gốc rễ triết Việt, Thái…