Ngày Hy vọng

Tôi gọi ngày 10 tháng 6 năm 2018 là ngày Hy vọng Đỗ Cao Cường Đầu tiên, tôi phải khẳng định với một số kẻ quy chụp mình rằng tôi không có kích động bà con đi biểu tình, đi hay ở là quyền của mỗi người, đất nước này không phải của riêng tôi.…

Ra mắt sách tiếng Anh tại viện bảo tàng nghệ thuật San Jose

https://sjmusart.org/event/creative-minds-vietnamese-writers-diaspora Saturday, June 9, 2018 6 PM Tickets are $12 ($6 to members) Viet Thanh Nguyen, winner of the 2016 Pulitzer Prize for Fiction for his bestselling novel The Sympathizer, hosts an evening featuring Vietnamese writers of the diaspora. Representing a variety of genres—fiction, poetry, comics, memoir, children’s literature—these writers are currently fellows at the Djerassi Resident Artists Program.…

VOICE, những người đi tìm điểm tựa

  VOICE, những người đi tìm điểm tựa                                         Giao Chỉ, San Jose   Hai anh Mít Ba Lô “đi tìm điểm tựa” trên đường làng Palawan ở Phi Luật Tân Làm sao nâng cả địa cầu. Hơn 200 năm trước Công nguyên, Archimedes đã nói rằng. Hãy cho một điểm tựa, tôi sẽ nâng…