• Khoa Học

    HIỆN TƯỢNG “TRĂNG XANH”

    19 NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN SẼ XUẤT HIỆN VÀO NGÀY 31/10/2020 . * Haloween là một lễ hội truyền thống lớn , được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm . Hiện tượng trăng xanh lần này trùng vào ngày lễ Haloween . Nếu bỏ qua đợt này , chúng ta phải đợi đến năm 2039 mới được chiêm ngưỡng hiện tượng ” Trăng xanh ” xuất hiện lần nữa . * Theo lịch Thiên văn , độ dài của mỗi tháng trong năm gần bằng khoảng thời gian mà mặt trăng hoàn tất một vòng quỹ đạo xung quanh trái đất . Thông thường , mỗi tháng sẽ…