Sau nhiều giờ cố thủ trong Trụ sở công an PCCC, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức ép từ những người dân biểu tình tại Bình Thuận.

Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã có xung đột “một mất một còn”.

Điều này cũng không có gì bất ngờ, khi đánh giá đúng bản chất của cuộc xung đột diễn ra tại đây. Người dân chỉ muốn tiếng nói của họ được lắng nghe và tôn trọng. Mọi quyết sách của quốc gia cần phải được thông qua ý chí người dân chứ không phải là ý chí của một nhóm thiểu số nắm quyền.

Hình ảnh người biểu tình để cảnh sát cơ động bỏ vũ khí xuống ra đi trong trật tự là dấu hiệu cho thấy người dân biểu tình ở Bình Thuận sẵn sàng đối thoại ôn hoà chứ không phải sự xung đột bạo lực như trong 2 ngày qua.

Người dân đã đưa tay, việc bắt tay hay cầm vũ khí để tiếp tục tạo ra xung đột lúc này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phía chính quyền.

About the author
Leave Comment