Tin VN

Cạn kiệt nguồn nước sống do bị khai thác Titan

Cạn kiệt nguồn nước sống do bị khai thác Titan

Người dân Bình Thuận không những bị 5 nhà máy nhiệt điện than (Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng) xả khói mù mịt như bão cát sa mạc và xả nước thải xuống biển làm tiêu tan các nguồn thủy sản, mà họ còn phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng và cạn kiệt nguồn nước sống do bị khai thác Titan.

Đây là những lý do chính khiến họ đã phải biểu tình đối đầu với nhà cầm quyền địa phương vì không còn đường sống.

 

Người dân Bình Thuận không những bị 5 nhà máy nhiệt điện than (Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng) xả khói mù mịt như bão cát sa mạc và xả nước thải xuống biển làm tiêu tan các nguồn thủy sản, mà họ còn phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng và cạn kiệt nguồn nước sống do bị khai thác Titan. Đây là những lý do chính khiến họ đã phải biểu tình đối đầu với nhà cầm quyền địa phương vì không còn đường sống.

Posted by Trần Tuấn on Saturday, 16 June 2018

Leave a Reply