Âm Nhạc,  TRẦN ĐẠI BẢN

CA KHÚC: MƯA NHỚ CỐ HƯƠNG -Nhạc Trần Đại Bản – THƠ Đăng Nguyên + BẾN SỊA HOÀNG HÔN Thơ : Quang Hà, Nhạc : Trần Đại Bản. Ca Sĩ:Duyên Quỳnh.

Nhạc: Trần Đại Bản – Thơ: Đăng nguyên Ca sĩ: Duyên Quỳnh – Hòa âm: Quang Đạt