Âm Nhạc,  Phạm Phan Lang

Ca Khúc “KHÚC TÌNH LƠI”, Mai Hoài Thu Phổ Thơ PhamPhanLang * Ca sĩ: Vân Khánh – Hoà âm: Quang Đạt. VERSION 2: KHÚC TÌNH LƠI – Nhạc Mai Hoài Thu – Thơ PhamPhanLang – Tiếng hát Thanh Lan – Đệm đàn Đàm Hà.