THIỆP MỜI

 

Trân trọng kính mời quý vị vui lòng đến tham dự buổi ra mắt tác phẩm “Tuyển Tập Thơ Lê Mai”, được tổ chức tại:

CLB/MÂY BỐN PHƯƠNG
Thời gian: Từ 2:00 PM chiều, ngày 25 tháng 2 năm 2018
Địa điểm: 730 S. 2nd Street, San Jose CA 95112

 

Mọi chi tiết bảo trợ xin liên lạc:
Nhà Văn Chinh Nguyên (669) 225-6043
Nha báo Cao Ánh Nguyệt (408) 666-2293
Nhà báo Lê Văn hải (408) 297-0545

 

Sự hiện diện của quý vị là vinh dự lớn lao cho tác giả Lê Mai và ban tổ chức.

Mua sách xin liên lạc tác giả

Lê Mai 1(510) – 206 – 3909
email : lexuanmai006@gmail.com

 

San Jose Jan. 04, 2018
TM Ban Tổ Chức
Chủ Tịch VTLV
Chinh Nguyen

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: text

About the author
Leave Comment