Sinh hoạt VTLV

Buổi giới thiệu phim “Lê Văn Khoa: Một đời cho nghệ thuật”

Buổi giới thiệu phim “Lê Văn Khoa: Một đời cho nghệ thuật” đã
được tổ chức thành công tại Câu lạc bộ Mây Bốn Phương San Jose
ngày chủ nhật 12/8/2018

Xem hình

Image result for Vietnam file club Le Van Khoa

 

 

Leave a Reply