Thế Phong : ĐINH HÙNG ( 1920-1967)- GIẢI QUÁN QUÂN THƠ” VĂN CHƯƠNG TOÀN QUỐC 1961 ”( miền Nam ).

ĐINH HÙNG ( 1920-1967)-  GIẢI QUÁN QUÂN THƠ” VĂN CHƯƠNG TOÀN QUỐC 1961 ”( miền Nam ).   Đinh Hùng sinh năm 1920, con út môt gia đình trung lưu, gốc làng Phượng Dực ( tỉnh  Hà Đông) –  từ lâu ra lập nghiệp tại Hà Nội. Ông bà Phán, còn gọi ông bà Hàn,…

Details