Lê V. Hải

BẰNG NGÀY NÀY 68 NĂM VỀ TRƯỚC! XIN DÀNH MỘT PHÚT TƯỞNG NIỆM CHO NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1954 – Lê Văn Hải – THƠ Ngày Ấy ….54/7/20 – Thái Huy

NGÀY ẤY…54/7/20

*

Năm Tư Thánh Bảy đúng Hai Mươi

Ngày Ấy chia xa người với người

Một gốc còn kia-toan nuốt sống

Chung dòng cả đó-tính ăn tươi

Xua quân phá ấp gieo kinh hãi

Đắp ụ đặt mìn khiến tả tơi

Nay hiện nguyên hình con khỉ đột

Đau long quá đỗi Việt Nam ơi..!

Thái Huy 7/26/22

PHÚT TƯỞNG NIỆM NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1954, NGÀY ĐEN TỐI KHỞI ĐẦU CHO THẢM HỌA ĐAU THƯƠNG, CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM! KÉO DÀI TRÊN NỬA THẾ KỶ, CHƯA BIẾT BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT!

Bằng ngày này, 68 năm về trước: Với cuộc di cư vĩ đại cả một triệu người, cha xa con, vợ xa chồng, gia đình tan tác, rời khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn” miền Bắc vào miền Nam, để tìm ánh sáng  tự do! Qua phim “chúng tôi muốn sống!” để thấy giá của tự do, mắc như thế nào!

Cộng Sản tuyên truyền, nếu không có ngày này, thì đất nước không có cơ hội thoát khỏi tay thực dân pháp! giành lại quyền độc lập!

Thật ra, Hiệp Định Geneve ngày 20-7-1954, có một mục tiêu chính: Chấm dứt chiến tranh Đông Dương trong đó có Việt Nam. Miên, Lào khi đó không có CS, vẫn được trả tự do!

Nên CS nhận công lao đánh thực dân Pháp dảnh lại độc lập, là nhận vơ! Chiếm công, lường gạt!

Thời điểm này tại Việt Nam, nếu không có Đảng cộng sản, dưới chiêu bài “Việt Minh” và các tổ chức ngoại vi, Đất Nước cũng đã được độc lập tự do, mà không cần đổ máu thành sông! Xương thành núi!

Chỉ vì, sau thế chiến thứ 2, do tham vọng của Liên Xô, Trung Cộng và đàn em tay sai đắc lực là Đảng CSVN, (Ta đánh cho Nga & Trung cộng!) chiến tranh đã bùng nổ tại Đông Dương, đưa đến hiệp định Geneve chia đôi đất nước. Đau thương từ ngày này.

•Miền Bắc: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chủ nghĩa Cộng Sản, dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản, gần một thế kỷ, ngày càng kiệt quệ, nghèo đói, người dân sống cơ cực lầm than.

•Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa theo thể chế dân chủ, đa đảng được các nước dân chủ Tây Phương công nhận, kinh tế phát triển, người dân sống trong thịnh vượng mặc dù có sự phá hoại của du kích cộng sản và sau này của bộ đội chính quy Bắc Việt.

-Như vậy, nếu không có CS, thì không có việc chia đôi đất nước, nên ngày 20 tháng 7 là ngày thảm họa của dân tộc! do cộng sản gây ra!

-Nếu không có ngày 20 tháng 7, Việt nam đã thống nhất từ lâu, mà không phải nướng vài triệu người, gồm nhiều thanh niên Nam & Bắc trong cuộc chiến kéo dài trên 20 năm!

-Cộng Sản Việt Nam chính là kẻ tội đồ, phát động chiến tranh bành trướng chủ nghĩa Cộng sản đến miền Nam, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản cho dân tộc, cuối cùng đã thống nhất bằng bạo lực. Dắt tới ngày đau thương 30 tháng 4/75. Để sau gần nửa thế kỷ, đất nước vẫn còn ở dưới ách độc tài toàn trị, xã  hội khủng hoảng về mọi phương diện. VN trở thành những quốc gia nghèo đói nhất thế giới!

NÊN:

1. NGÀY 20-7-1954 LÀ NGÀY ĐẠI HỌA CHO DÂN TỘC. NGÀY TANG!

2. KHÔNG CẦN PHẢI CÓ NGÀY 20-7-1954, VIỆT NAM VẪN CÓ ĐỘC LẬP VÀ HÒA BÌNH

3. SỰ THỐNG NHẤT BẰNG VÕ LỰC, CS ĐÃ GÂY THẢM HỌA CHO DÂN TỘC. ĐẨY ĐẤT NƯỚC VÀO ĐÊM ĐEN!

4- ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY RA MỌI THẢM HỌA! “GẶC MIỀN BẮC VÔ ĐÂY, BÀN TAY VẤY MÁU ĐỒNG BÀO!”

KẾT:

KHÔNG BAO GIỜ CSVN TỪ BỎ ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ CẢ. NGƯỜI DÂN VIỆT NAM MUỐN CÓ QUYỀN TỰ DO, LỰA CHỌN THỂ CHẾ MÌNH MUỐN, MUỐN ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN THỊNH VƯỢNG, THANH BÌNH VÀ HẠNH PHÚC ?

PHẢI ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ CS! KẺ THÙ TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, MÀ LÀ…QUỶ…ĐỎ! HẠI DÂN, BÁN NƯỚC!

CS CHỈ MANG LẠI NGHÈO ĐÓI, LẠC HẬU “NGÀY NÀO CÒN ĐẢNG, CHÉN PHỞ HÓA THÀNH MƠ!” GIỜ ĐÃ ĐIỂM! CÙNG NHAU: “TRẢ LẠI CHO NHÂN DÂN TÔI, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN LÀM CON NGƯỜI!”

ĐỨNG LÊN VN ƠI!

Lê Văn Hải