Tài liệu

Bảng lên tiếng của Canada về dự định phá nhà thờ cổ ở Thủ Thiêm

BẠN NGHĨ CÓ NÊN PHÁ HỦY MỘT DI SẢN CÒN LÂU ĐỜI HƠN CẢ CANADA?

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CANADA TẠI TP HCM LÊN TIẾNG

Nguyễn Xuân Diện: Mắt tôi ướt lệ khi đọc những dòng này của Tổng lãnh sự Canada tại Tp HCM. Từ một năm trước, các Ngài đã lên tiếng kêu gọi thức tỉnh lương tri của các nhà lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các nhà ngoại giao Canada đã hiểu thấu và chia sẻ cùng chúng tôi, và đã cất lên tiếng nói khiến trái tim chúng tôi nhói đau trong niềm cộng cảm!

_______

 

Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. Hồ Chí Minh

13 Tháng 1 – 2017

Theo kế hoạch phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Quận 2, chính quyền TP Hồ Chí Minh có dự định phá dỡ Tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm để nhường chỗ cho khu đô thị mới. Tu viện được thành lập tại Thủ Thiêm vào năm 1840, nghĩa là đã ở đó được 177 năm (trong khi Canada vừa bước sang tuổi 150 năm nay). Bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta hòa nhập những công trình mang tính lịch sử như thế này vào các khu đô thị mới thay vì phá dỡ chúng?

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

.

—————^^—————

Do you think it’s a good idea to demolish something that is even older than Canada?

In the plans to develop the Thu Thiem New Urban Zone in District 2, Ho Chi Minh City authorities have indicated their intention to demolish the Thu Thiem Lovers of the Holy Cross Convent and Parish Church to make way for a modern township. The convent was established in Thu Thiem in 1840, i.e. it has been there for 177 years (whereas Canada turns 150 this year). What do you think about integrating historic buildings such as these into new urban developments rather than removing them?

Please let us know your opinion!

—————^^—————

Pensez-vous que c’est une bonne idée de démolir quelque chose qui est encore plus vieux que le Canada ?

Selon ses plans de développement de la zone urbaine de Thu Thiem dans le district 2, les autorités de Hô Chi Minh Ville ont montré leur intention de démolir le couvent Amoureux de la Sainte Croix de Thu Thiem et l’église paroissiale pour faire place à la zone urbaine moderne. Le couvent a été établi à Thu Thiem en 1840, c’est-à-dire qu’il est là depuis 177 ans (alors que le Canada a 150 ans cette année).

Que pensez-vous de l’intégration des édifices historiques tels que ceux-ci dans de nouveaux aménagements urbains plutôt que de les supprimer?

Faites-nous part de votre opinion !

https://www.facebook.com/CanadaTaiHochiminh/posts/561066914092537?hc_location=ufi

 

Leave a Reply