BÀI TỪ CÁC DIỄN ĐÀN BẠN

BÀI TỪ CÁC DIỄN ĐÀN BẠN – CỎ THƠM

THÂN MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC MỘT CHƯƠNG TRÌNH NHẠC THƠ THÁNG 2, 2023 Ở WEBSITE CỎ THƠM:

TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÓ PHẦN ĐẶC BIỆT NHỚ VỀ NHẠC SĨ/NGUYÊN ĐẠI TÁ QUÂN LỰC VNCH NGUYỄN VĂN ĐÔNG

– NHÂN DỊP GIỖ LẦN THỨ 5 SẮP TỚI 26 THÁNG 2, 2023.