Biên khảo,  Lê Tuấn,  Văn Thơ,  Video

Bà Huyện Thanh Quan

Qua đèo Ngang

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà, mỏi miệng cái da da.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan

Thăng Long Hoài Cổ

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

Bà Huyện Thanh Quan

 

Bà Huyện Thanh Quan cuộc đời và những tác phẩm thơ văn. Bà Huyện Thanh Quan 1805-1848. Quê quán Nghi Tàm, Huyện Vĩnh Thuận, Hồ Tây. VTLV mạn đàm về cuộc đời và sự nghiệp của nữ sĩ đầu thế kỷ 19. Đại diện cho một nền văn học cận đại. Ban truyền thông VTLV trân trọng giới thiệu. San Jose Feb 16, 2021