Tin tức

Ba bảng hiệu làm lung lay nền Quân Chủ Vương Quốc Thái Lan

Thái Lan là một quốc gia có một nền quân chủ lâu đời tại Đông Nam Á, 90% dân chúng tôn sùng giáo lý đạo Phật, một lòng tôn kính Quốc vương và triều đình. Vào tháng 6 năm 1932, một cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ

Quân chủ phong kiến, hình thành một cơ cấu chính trị hợp hiến, do dân bầu ra. Bốn năm rưỡi sau, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng và thủ tường đầu tiên sau cách mạng Phraya Phahol đã tổ chức một buổi lễ

nhỏ, đặt một tấm bảng nhỏ vào vị trí nơi ông đã tuyên bố kết thúc chế độ quân chủ lập hiến.

Trên đó có giòng chữ: “ Tại đây, vào rạng sáng ngày 24 tháng 6 năm 1932, đảng Nhân Dân đã công bố hiến pháp vì sự tiến bộ của đất nước “ Nhưng đến tháng 4 năm 2017, tấm bảng này đã bị thay thế một cách bí mật. Được thay thế bởi một tấm bảng mới với một thông điệp khác : “ Yêu mến và tôn trọng ba ngôi nhà Phật, quốc gia, gia đình mình và một lòng trung thành với Quốc vương, sẽ mang lại thịnh vượng cho đất nước “.

Hình ảnh một tấm bảng mới được lắp đặt ở Bangkok vào tháng 4 năm 2017

Vào tháng bảy vừa qua, những người biểu tình đã gắn một tấm bảng đồng trên Sanam Luang gần cung điện hoàng gia. Trên tấm bảng đã có giòng chữ :” Thái Lan thuộc về nhân dân, không phải của Quốc Vương “

Chế độ quân chủ Thái Lan đã được bảo vệ bởi Điều 112 của bộ luật Hình sự của nước này, quy định bất cứ ai xúc phạm hoặc đe doạ nhà vua, hoàng hậu và triều đình sẽ bị bỏ tù từ 3 đến 15 năm .

Tháng sáu, Thủ tường Thái Lan Prayuth đã cho biết luật này không còn được áp dụng vì “ Lòng thương xót cuả bệ hạ “

Bảng hiệu mới do những người biểu tình đã là một thách thức cho nên quân chủ lâu đời.

Tấm bảng mới cuả những người biểu tình “ Thái lan là của Nhân dân, không thuộc về nhà vua “

Nhưng ngày thứ Hai 21 tháng 9 năm 2020, không đầy 24 tiếng sau, tấm bảng đã bị gỡ bỏ.

Sau khi tấm bảng bị gỡ bỏ, các cuộc biểu tình càng ngày càng đông, rầm rộ.

Leave a Reply