Thơ – Biểu tình xưa và nay

Biểu tình xưa và nay Xưa các vị xúi giục Người dân đi biểu tình. Hò nhau làm cách mạng, Giành chính quyền cho mình. Xét góc độ pháp lý, Thì bản thân việc này Là vi phạm pháp luật. Đáng xử thế nào đây? Rồi sau, cũng các vị, Thời Việt Nam Cộng Hòa,…

Nhạc – Chúng Đi Buôn

“Chúng Đi Buôn”, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng được một số anh em nghệ sĩ hải ngoại thực hiện để góp phần lên tiếng phản đối những hành động bán nước của nhà cầm quyền CSVN Trình Bày: Nguyên Khang, Nhật Lâm, Huỳnh Phi Tiễn, Đức Tân, Việt Khang, Đoàn Phi,…